Website på Dansk! Website in English Website på Norsk! Email
jDansk Similan island liveboard Dansk Similan island liveboard Dansk Similan island liveboard Scandinavian Dive Team on LinkedIn


Dansk PAD/SSI Speciality Diver Kursus - Digital Underwater Photography  i Thailand - Similan Islands Liveaboard - Koh Tao  | PADI Digital Underwater Photography specialty med dansk instruktør


PADI Speciality Diver Kurs - Digital Underwater Photography

Digital Underwater Photogrpahy kurset är designet som en introduktion til grundläggende undervattens fotografering och til at hjälpe mine elever med at utveckla de färdigheder, den viden och teknik som er nödvändige for säkert at kunne dyka med et undervattenskamera.

Dansk PAD/SSI Speciality Diver Kursus - Digital Underwater Photography  i Thailand - Similan Islands Liveaboard - Koh Tao  | PADI Digital Underwater Photography specialty med dansk instruktør - kursus oversigt


PADI Digital Underwater Photography Kurs Översikt


På dette kurs undervisar jag i grundläggende undervattens fotografering med digitalt kamera och lägger speciel vikt på dom praktiske fotograferings teknikker som er nödvändige at läre sig när du tar bilder under vattnet. Fölgende giver jag et indblik i efterbehandling af dina undervattensbilder med bruk av Adobe Lightroom och Photoshop. Kurset kan gennomföres på Koh Tao och Similan IslandsLiveaboard.

Dansk PAD/SSI Speciality Diver Kursus - Digital Underwater Photography  i Thailand - Similan Islands Liveaboard - Koh Tao  | PADI Digital Underwater Photography specialty med dansk instruktør - kursus oversigt
Alle fotos är från Similans 2009 © Sören Egeberg

Fölgende emner däkkes:
• Planering, organisering, fremgangssät, teknikker, problemar och farer ved undervattens fotografering.
• Fotografiske principper, komposition, strobe och fotograferingsteknikker.
• Billedbhandling av undervattensbilder med bruk av Adobe Lightroom och Photoshop
• Förberedelse, vård och vedligehold av foto utrustning

Hur lang tid er kursen? 
• Anbefalet kurs timar: 12.
• Minimum dyk: tre dyk över 2 dager.

Forudsätninger:
PADI Open Water Dykker, PADI Junior Open Water Dykker.
• 12 år eller äldre.
• Eget digital kamera med underwater housing, dette kan eventuel hyras hos os.

Pris: 6.000 Baht

Vil du läre endnu mer och for alvor gå i djupden med dina bildar, så deltag i vår dedikerade Foto Workshops.
>>Læs mer om vår Underwater Photography Workshops